İhtimaller Daha İyisi İçin Vardır...

Ve bazen gece yavaşken
Zavallı ve uysal iken
Kalplerimizi toparlarız ve gideriz
Kavrayışını kaybediyorsun ve sonra kayıyorsun
Başyapıtın içinde
İhtimaller daha iyisi için vardır
....